Reserva matrícula de continuïtat curs 2024-2025

Autoritzo a Halo English a efectuar el càrrec de 40 € per a nous alumnes en concepte de matrícula per al proper curs 2023-2024. El càrrec es realitzarà de l'1 al 10 de Juliol de 2023.

>⇢ Preguem Descargar Ordre SEPA i ens enviïn per mail l'Autorització SEPA emplenada i signada a info@haloenglish.net